ЭШ-ны өгүүлэл / IF JOURNAL PAPER


ГАЗАРЗҮЙ, ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

2020 онд олон улсын IF өндөртэй сэтгүүлд нийтлэгдсэн
бүтээлийн жагсаалт

Дэлгэрэнгүй / More

ГАЗАРЗҮЙ, ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН

List of selected research articles in the International Journals (2016‐2020)

Дэлгэрэнгүй / More

© 2020 © Шинжлэх ухааны Академийн Газарзүй-Геоэклогийн хүрээлэн.