Видео контент / Video contents


ШУА ГГХ Физик газарзүйн салбар

ШУА ГГХ Зайнаас тандан судлал, орон зайн загварчилалын салбар

ШУА ГГХ Газрын нөөц, газар ашиглалтын салбар

ШУА ГГХ Газарзүйн мэдээллийн систем-Зурагзүйн салбар

ШУА ГГХ Нийгэм эдийн засгийн газарзүйн салбар

ШУА ГГХ Ойн нөөц, ой хамгааллын салбар

ШУА ГГХ Цэвдэг судлалын салбар

ШШУА ГГХ Цөлжилт судлалын салбар

ШУА ГГХ Усны нөөц, ус ашиглалтын салбар

ШУА ГГХ Хөрс судлалын салбар

ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн Хүрээлэн 55 Жилийн ойн баримтат кино.

ШУА-ийн ГГХ-ийн эрдэмтэн, доктор Н.Цагаанцоож цахим хичээл: Биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах

ШИНЖЛЭХ УХААН ХӨГЖИЙН ГАРЦ: Цуврал нэвтрүүлэг #1 ЦЭВДГИЙН АЛДРАЛ нэвтрүүлгийг бүрэн эхээрээ

Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц ярилцлага #1 (Science as a guide to Development)

Шинжлэх ухаан хөгжлийн гарц #2 (Science as a guide to Development)

ШИНЖЛЭХ УХААН ХӨГЖИЙН ГАРЦ: Цуврал нэвтрүүлэг #1 ЦЭВДГИЙН АЛДРАЛ

ШИНЖЛЭХ УХААН ХӨГЖИЙН ГАРЦ: Цуврал нэвтрүүлэг #1 ЦЭВДГИЙН АЛДРАЛ

ШИНЖЛЭХ УХААН ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ #4 (Science as a guide to Development)

Эрдэмтэд


© 2020 © Шинжлэх ухааны Академийн Газарзүй-Геоэклогийн хүрээлэн.